Βιβλιοθήκη Κολλεγίου

Βιβλιοθήκη Κολλεγίου

H βιβλιοθήκη του κολλεγίου είναι εμπλουτισμένη με πάνω από 5.000 βιβλία, διαθέσιμα για δανεισμό μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων μας (Koha online database), δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα των μεγαλύτερων κλάδων του κολλεγίου, όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Επισιτιστικές τέχνες, και Ξενοδοχειακά.

Οι βασικοί στόχοι της βιβλιοθήκης είναι να παρέχει μια τακτικά αναβαθμισμένη συλλογή βιβλίων που θα βοηθήσει τους φοιτητές να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις ερευνητικές τους ικανότητες, καθώς και να παρέχει εγκαταστάσεις όπως δωμάτια μελέτης, πλήρως εξοπλισμένη με υπολογιστές.

Οι φοιτητές έχουν επίσης πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως το EBSCOhost και το Emerald journals. Οι σύνδεσμοι για αυτές τις βάσεις δεδομένων βρίσκονται στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα : https://eclass.cityu.ac.cy/

 

Η βιβλιοθήκη επιβλέπεται και υποστηρίζεται από την επιτροπή της βιβλιοθήκης η οποία απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ένα εκπρόσωπο των φοιτητών και τον βιβλιοθηκονόμο.

Τα μέλη της επιτροπής της βιβλιοθήκης:

 • Θεόφιλος Πέτρου, Βιβλιοθηκονόμος
 • Γεωργία Μούζουρα, Tμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Οικονομικών
 • Γιώργος Μαρκάτος, Τμήμα Επισιτιστικών Τεχνών και Ξενοδοχειακών Σπουδών
 • Ένας Εκπρόσωπος των Φοιτητών (Ορίζεται από την Φοιτητική Ένωση)

Τα καθήκοντα της επιτροπής:

 • Να αναθέτει χρήματα από τον προϋπολογισμό του κολεγίου για αγορές βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, και συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.
 • Να παρέχει σύνδεση μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της διοίκησης της Βιβλιοθήκης σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν την βιβλιοθήκη.
 • Να εγκρίνει διάφορους κανονισμούς σχετικά με την ορθή λειτουργία της βιβλιοθήκης.
 • Να καλεί συναντήσεις σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης όταν οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση.
 • Να εκπροσωπεί τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την βιβλιοθήκη.
 • Να προωθεί το ρόλο και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της στην εκπαίδευση.
 • Να δίνει συμβουλές και προτάσεις σχετικά με τη συλλογή, τις εγκαταστάσεις, τους κανονισμούς, και τις ανάγκες της βιβλιοθήκης.
 • Να ετοιμάζει αναφορές σχετικά με ακαδημαϊκά θέματα και να τις υποβάλλει στον Ακαδημαϊκό Διευθυντή.

Ο βιβλιοθηκονόμος του κολλεγίου είναι υπεύθυνος για:

 • Επίβλεψη και συντήρηση των εγκαταστάσεων της βιβλιοθήκης και τήρηση κανονισμών.
 • Υποβολή προτάσεων για την κατανομή του προϋπολογισμού της βιβλιοθήκης σχετικά με εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, και παραγγελίες βιβλίων.
 • Διασύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκού προσωπικού και βιβλιοθήκης.
 • Εκπροσώπηση της βιβλιοθήκης σε συνέδρια, σεμινάρια, και διάφορα ιδρύματα.
 • Παροχή βοήθειας στους φοιτητές να εντοπίζουν και να δανείζονται βιβλία.
 • Επιλογή και καταγραφή νέων βιβλίων.

Βιβλιοθηκονόμος: Θεόφιλος Πέτρου
Τηλέφωνο: +357 22332333
Email: library@cityu.ac.cy
Ωράριο: Δευτέρα – Τρίτη 09:00-1700. Τετάρτη – Παρασκευή 08:00-16:00

 • Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του City Unity college, το προσωπικό, καθώς και εξωτερικοί χρήστες. Τα μέλη της βιβλιοθήκης πρέπει να φέρουν φοιτητική κάρτα ή κάρτα βιβλιοθήκης για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
 • Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί είσοδο σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της βιβλιοθήκης.
 • Η βιβλιοθήκη είναι χώρος μελέτης όπου πρέπει πάντα να τηρείτε ησυχία.
 • Τα κινητά πρέπει να είναι πάντα στο αθόρυβο και να μην υπάρχουν συνομιλίες. Απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό και το ποτό
 • Ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υλικού βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες μπορούν να φέρνουν δικά τους βιβλία ή άλλο υλικό που σχετίζεται με τις σπουδές τους.
 • Μετά την ανάγνωση τους τα βιβλία δεν πρέπει να τοποθετούνται πίσω στα ράφια, αλλά να αφήνονται πάνω στα τραπέζια για να γίνεται η καταγραφή και τοποθέτηση του από τον βιβλιοθηκάριο.

Αίθουσες μελέτης

Η βιβλιοθήκη έχει ένα κύριο χώρο μελέτης και δύο κλειστά δωμάτια μελέτης τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές, όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εκτυπωτή.

Ωράριο βιβλιοθήκης:
Δευτέρα-Τρίτη: 08:00-16:00
Τετάρτη-Παρασκευή: 09:00-17:00
Σάββατο-Κυριακή: Closed

*Η βιβλιοθήκη είναι κλειστή κατά τις επίσημες αργίες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον βιβλιοθηκονόμο.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, το προσωπικό, καθώς και εξωτερικοί χρήστες.
Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της βιβλιοθήκης χρειάζεται να παρουσιάσει την ταυτότητα του και να συμπληρώσει έντυπο εγγραφής. Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τον βιβλιοθηκάριο για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνσή τους, αλλαγές σε προσωπικά στοιχεία ή απώλεια της κάρτας τους.

Τα προνόμια της βιβλιοθήκης χορηγούνται σε φοιτητές για ένα εξάμηνο, μετά το οποίο καλούνται για ανανέωση. Το προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη έως ότου εγκαταλείψει την εργασία του. Τα προνόμια δανεισμού των φοιτητών αναστέλλονται με το τέλος της εγγραφής τους στο Κολλέγιο. Εάν θέλουν να συνεχίσουν τη χρήση της βιβλιοθήκης, πρέπει να εγγραφούν ως εξωτερικοί χρήστες.

Για εγγραφή οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να φέρουν ταυτότητα και φωτογραφία και να συμπληρώσουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής. Επιπλέον, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσιο ποσό €15,00 με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης.

Στη βιβλιοθήκη CUCN χρησιμοποιούμε το λογισμικό βιβλιοθήκης Koha. Το Koha είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης ανοικτού κώδικα. Η ανάπτυξη του συστήματος υποστηρίζεται από βιβλιοθήκες διαφόρων τύπων και μεγεθών, εθελοντών και εταιρειών υποστήριξης παγκοσμίως.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη μέσω Koha:

 • Καταγραφή του δανεισμού των βιβλίων
 • Καταλογογράφηση υλικού βιβλιοθήκης
 • Αναζήτηση καταγεγραμμένου υλικού
 • Εκτυπώσεις και ετικέτες
 • Δημιουργία και καταγραφή αναφοράς δεδομένων για διάφορα είδη χρήσης του συστήματος.