Αποστολή & Όραμα

H φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία του CityU βασίζεται πάνω στις παρακάτω βασικές αξίες και αρχές:

Πρόσβαση στην εκπαίδευση : Η ευκαιρία για μάθηση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους και παντού και η εκπαίδευση πρέπει να είναι οικονομικά εφικτή και προσβάσιμη σε όλους.

Παγκόσμια προσέγγιση : Η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι μόνο προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και στις ανάγκες των παγκόσμιων αναπτυσσόμενων αγορών.

Ευελιξία : Προγράμματα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τους μαθητές και είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Καινοτομία: Εκπαίδευση που υπερβαίνει τα χρονικά και τοπικά εμπόδια και βασίζεται σε βέλτιστες σύγχρονες πρακτικές.

Αποτελέσματα: Η εκπαίδευση πρέπει να οδηγεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στη συνεχή προσωπική ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι πρέπει να είναι ικανοί να προσφέρουν στην επαγγελματική κοινότητα που ανήκουν.

Αποστολή και Όραμα

Η αποστολή του CityU είναι να παρέχει σύγχρονα ακαδημαϊκά προγράμματα που θα είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και θα εστιάζουν στις ανάγκες των φοιτητών. ‘Ετσι κάθε απόφοιτος θα μπορεί να φιλοδοξεί να γίνει ικανός και εξειδικευμένος επαγγελματίας, στο σημερινό ραγδαία  μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το CityU ήταν το πρώτο Κολλέγιο που εστίασε - εκτός από τις ανάγκες των νέων φοιτητών - στις ανάγκες των εργαζομένων ενηλίκων. Κατανοούμε τις επιθυμίες των μαθητών,που αναζητούν  περισσότερες επιλογές και λιγότερες ταλαιπωρίες. Γι 'αυτό προσφέρουμε ευέλικτα, αυτοκατευθυνομενα προγράμματα που ταιριάζουν στη ζωή των μαθητών και στον τρόπο που επιθυμούν  να μάθουν.

Όλοι οι μαθητές μας βιώνουν μια ώθηση, μια επιθυμία για κάτι περισσότερο. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Ετσι είμαστε ανοιχτοί στις απόψεις σας.

Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί με έναν μόνο βασικό στόχο: να σας παρέχουμε ό, τι χρειάζεστε για να ακολουθήσετε την καριέρα που θέλετε και να πετύχετε σε αυτό.

«Καθώς προχωράμε με τολμηρά σχέδια Παγκόσμιας Επέκτασης και πιο συναρπαστικά προγράμματα,και  κάνοντας πραγματικότητα την  προσβάσιμη εκπαίδευση για όποιον επιθυμεί να πετύχει, στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε κάθε μαθητή την ευκαιρία να έχει μια μοναδική εμπειρία και αξέχαστα φοιτητικά χρόνια. " (Πρόεδρος της CUCN)

Όπως προαναφέρθηκε, το CityU επικεντρώνεται πρωτίστως στους μαθητές και στην εκπαιδευτική και προσωπική τους ευημερία. Το CityU λαμβάνει υπόψη την εκπαίδευση των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών μέσω των εποικοδομητικών σχολίων και κριτικών τους. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να διευκολύνουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών για να προωθήσουμε και να διατηρήσουμε επαρκή μάθηση.