Το Κολλέγιο

Το προφίλ του City Unity College

Το CityU λειτουργεί στο κέντρο του εκπαιδευτικού τομέα της Λευκωσίας. Είναι περήφανο για τη συνεχή πρόοδό του όσον αφορά την πολιτιστική έκφραση και τη δημιουργικότητα.

Το CityU προσφέρει Διπλώματα, Πτυχία και Μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς του International Hospitality & Tourism Management, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Retail & Merchandising Management, Hospitality & Tourism Animation και της Διοικητικής Υποστήριξης

Επιπλέον, το CityU σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University (CMU) προσφέρει βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων όπως: 3ετή Πτυχία στη Λογιστική & Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήμες Υπολογιστών, Management Studies και International Hospitality & Tourism Management. Προσφέρονται 1ετές Μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, International Hospitality & Tourism Management, στη Νομική (LL.M.), στην Ψυχολογία και άλλα.

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται από προσεκτικά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου που μπορεί να εγγυηθεί μια πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να εξοπλίσουν τους μαθητές με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, αλλά επίσης στοχεύουν στην οικοδόμηση των μαθητών με την προσωπικότητα που απαιτείται για να ξεχωρίζουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Τα μαθήματά μας είναι εύκολα συγκρίσιμα με τα ακαδημαϊκά προγράμματα άλλων πανεπιστημίων δίνοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να μεταφερθούν εύκολα σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε διάφορες χώρες.

Το CityU προσφέρει επίσης μια ποικιλία υπηρεσιών και υποστήριξης σε φοιτητές που επιδιώκουν να αυξήσουν το επίπεδο συμμετοχής τους στο ίδρυμα. Το Κολλέγιο επικεντρώνεται στην εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών, διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, παρέχοντας το καλύτερο που μπορεί να επιτευχθεί προς όφελος των μαθητών του.