MBA – Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (CityU)

Στόχος του προγράμματος

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ευρεία και εμπεριστατωμένη γνώση με σκοπό να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. ‘Ετσι θα κατανοήσουν τους βασικούς λειτουργικούς τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της διαδικασίας διαχείρισης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επιλέξουν από τρεις τομείς: Δημόσια Διοίκηση, Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης & Διαχείριση Φιλοξενίας.

Η κατηγορία των Διευθυντών/Managers θεωρείται μία από τις κορυφαίες κατηγορίες ανώτερων επαγγελμάτων, καθώς παρουσιάζει την υψηλότερη προβλεπόμενη αύξηση στην ζήτηση της εργασίας. Επομένως, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με αυτόν τον σημαντικό κλάδο είναι απαραίτητη για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς. Το Ίδρυμά μας διαχειρίζεται με επιτυχία πτυχίο και δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τώρα προχωρά με το Master of Business Administration (MBA).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά/Αγγλικά

Διάρκεια προγράμματος ECTS / (European Credit Transfer and Accumulation System)

1,5 Χρόνια / 90 ECTS

Μαθήματα

 
CMBA-501G Στρατηγικό Μάρκετινγκ
CMBA-503G Διαχείριση Ανθρώπινων Δυναμικού
CMBA-505G Οικονομική και Διοικητική Λογιστική
CMBA-507G Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων
CMBA-509G Ερευνητικές Μέθοδοι
CMBA-511G Επιχειρηματική Ηθική
CMBA-513G Διαχείριση Αλλαγών
CMBA-515G Δημιουργικότητα και Καινοτομία
Επιλόγη μαθήματος από τις 3 κατευθύνσεις
Επιλόγη μαθήματος από τις 3 κατευθύνσεις
CMBA-530G Διατριβή
CMBAP-511G Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
CMBAP-513G Οργάνωση Δημόσιου Τομέα
CMBAP-515G Ευρωπαική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Πολιτική
CMBAP-517G Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
CMBAP-519G Οικονομική Διαχείριση για το Δημόσιο Τομέα
CMBAC-511G Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
CMBAC-513G Διεθνή Τελωνειακά Μέσα
CMBAC-515G Διεθνής και Ευρωπαϊκή Φορολογία
CMBAC-517G Εμπορική Διευκόλυνση και Ασφάλεια Εφοδιαστικής Αλυσίδας
CMBAC-519G Παγκόσμια Τελωνειακή Συμμόρφωση
CMBAH-511G Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα
CMBAH-513G Διαχείριση και Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Φιλοξενίας
CMBAH-515G Μάρκετινγκ και Τεχνολογία στη Φιλοξενία
CMBAH-517G Οργάνωση Εκδηλώσεων
CMBAH-519G Διαχείριση Έργων Βιομηχανίας

Σας ενδιαφέρει?

Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μεθόδοι Διδασκαλίας

Διαλέξεις
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με διαδραστικό και αμφίδρομο τρόπο

Εκπαιδευτικές συναντήσεις
Επίλυση πρακτικών θεμάτων, Επίλυση ερωτήσεων, Σεμινάρια

Εργαστήρια
Μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική

Μελέτες Περίπτωσης
Παρουσιάση και ανάπτυξη πραγματικών ή προσομοιωμένων σύνθετων προβλημάτων

Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές
Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που άπτονται των σπουδών

Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, τη μέθοδο σπουδών τους. Ταυτόχρονα, η δομή των μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν αυτήν την πρακτική. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών, όπως περιπτωσιολογικών μελετών, ενώ η πρακτική εκπαίδευση συμπληρώνεται με τη χρήση κατάλληλου υλικού, βίντεο, λογισμικού υπολογιστών κ.λπ.

Το υλικό διδασκαλίας παρουσιάζεται μέσω ενός συνδυασμού διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων. * Ορισμένες μέθοδοι διδασκαλίας ενδέχεται να μην ισχύουν για όλα τα θέματα.

Κλείστε Online ραντεβού

Απαιτήσεις εγγραφής

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Διαδικασίες εισδοχής

  • Έντυπο αίτησης CUCN
  • Εξέταση ακαδημαϊκών εγγράφων
  • Εξέταση εγγράφων που απαιτούνται από τοπικές αρχές – Για διεθνείς φοιτητές

 

Απαιτήσεις ακαδημαϊκής εισόδου

  • Απολυτήριο γυμνασίου 10ο και 12ο επίπεδο (ελάχιστο 50% ΣΔΣ) – Διεθνείς μαθητές
  • Απολυτήριο γυμνασίου (ελάχιστο 60% / 12 στους 20) – Ευρωπαίοι μαθητές
  • Πρώτο πτυχίο από διαπιστευμένο πανεπιστήμιο / κολέγιο

*Οι διεθνείς φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ορισμένα άλλα υποστηρικτικά έγγραφα που απαιτούνται από τα τμήματα μετανάστευσης Κύπρου

Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College?

Αξιολογημένα/Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών
Έμπειρο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Προσιτά δίδακτρα
Ευέλικτο ωράριο σπουδών
Ηλεκτρονική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό
Συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού
Σύγχρονη τεχνολογική υποδομή
Σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις (4 κτίρια, μοντέρνες καφετέριες, εστιατόριο, αμφιθέατρο κλπ)
Οργάνωση σεμιναρίων με διακεκριμένους ομιλητές από τη Βιομηχανία
Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας
Ευκαιρίες έρευνας
Μέλος του Προγραμματος Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus+

Related Programmes