Diploma in Culinary Arts (CityU)

Στόχος του προγράμματος

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το πρόγραμμα αποκτούν ένα Δίπλωμα Μαγειρικής Τέχνης που επιδιώκει να προετοιμάσει τους φοιτητές για θέσεις μαγειρικής που αντιστοιχούν στο επίπεδο του Διπλώματος τους σε εστιατόρια, ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τροφίμων με μελλοντικές προοπτικές σταδιοδρομίας σε σχετικές θέσεις.Θα εκπαιδευτούν και θα λάβουν ακαδημαϊκές οδηγίες για το πώς να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδο τους στη Βιομηχανία Φιλοξενίας σε επίπεδο που επιτρέπει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή / και τη δια βίου απασχόληση.

Η βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού είναι σημαντική για την οικονομία της Κύπρου, καθώς και για τις οικονομίες των περισσότερων χωρών, επομένως η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με αυτήν τη σημαντική βιομηχανία είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Το Ίδρυμά μας έχει αναπτύξει ήδη Προπτυχιακά προγράμματα στη Φιλοξενία και Δίπλωμα στο Animation και τώρα προχωρά με το Δίπλωμα και το Πιστοποιητικό στη Μαγειρική Τέχνη.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά/Αγγλικά

Διάρκεια προγράμματος ECTS / (European Credit Transfer and Accumulation System)

2 Χρόνια / 120 ECTS

Μαθήματα

 
CCUL-101 Fundamentals  of Culinary Arts
CCUL-109 Nutrition, Food Safety and Hygiene
CCUL-102 Introduction to Cooking Methods
CCUL-103 Introduction to Baking & Pastry
CCUL-104 Stocks, Soups and Sauces
CCUL-105 Introduction to Garde Manger
CCUL-111 Legumes, Grains and Vegetables
CCUL-112 Meats, Poultry and Game
CCUL-113 Purchasing commodities
CMAT-103 Mathematics for Culinary Studies
CCUL-115 Pasta and Farinaceous
CCUL-116 Garde Manger
CCUL-250 Summer Internship
CCUL-201 Fish & Shellfish
CHOS-201 Principles of Menu Planning
CCUL-202 International Cuisine
CHOS-304 Food & Beverage Costing
CCUL-118 Herbs, Spices and Essential oils
CCUL-210 Baking & Pastry
CCUL-308 Kitchen Facilities Planning & Design
CCUL-215 Mediterranean Cuisine
CCUL-206 General Business Skills
CCUL-207 Commercial Cooking
CCUL-208 Food and Wine Pairing
CCUL-204 Breakfast

Σας ενδιαφέρει?

Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μεθόδοι Διδασκαλίας

Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, τη μέθοδο σπουδών τους. Ταυτόχρονα, η δομή των μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν αυτήν την πρακτική. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών, όπως περιπτωσιολογικών μελετών, ενώ η πρακτική εκπαίδευση συμπληρώνεται με τη χρήση κατάλληλου υλικού, βίντεο, λογισμικού υπολογιστών κ.λπ.

Το υλικό διδασκαλίας παρουσιάζεται μέσω ενός συνδυασμού διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων. * Ορισμένες μέθοδοι διδασκαλίας ενδέχεται να μην ισχύουν για όλα τα θέματα.

Διαλέξεις
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με διαδραστικό και αμφίδρομο τρόπο

Εκπαιδευτικές συναντήσεις
Επίλυση πρακτικών θεμάτων, Επίλυση ερωτήσεων, Σεμινάρια

Εργαστήρια
Μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική

Μελέτες Περίπτωσης
Παρουσιάση και ανάπτυξη πραγματικών ή προσομοιωμένων σύνθετων προβλημάτων

Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές
Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που άπτονται των σπουδών

Κλείστε Online ραντεβού

Απαιτήσεις εγγραφής

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Διαδικασίες εισδοχής

  • Έντυπο αίτησης CUCN
  • Εξέταση ακαδημαϊκών εγγράφων
  • Εξέταση εγγράφων που απαιτούνται από τοπικές αρχές – Για διεθνείς φοιτητές

 

Απαιτήσεις ακαδημαϊκής εισόδου

  • Απολυτήριο Λυκείου 10ο και 12ο επίπεδο (ελάχιστο 50% ΣΔΣ) – Διεθνείς μαθητές
  • Απολυτήριο Λυκείου (ελάχιστο 60% / 12 στους 20) – Ευρωπαίοι μαθητές
  • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας

Οι μαθητές που δεν αποδεικνύουν την αγγλική επάρκεια πρέπει να κάνουν το Κατατακτήριο Τεστ Τοποθέτησης και ανάλογα με τη βαθμολογία τους, θα τοποθετηθούν είτε σε ένα (1) είτε σε δύο (2) εξάμηνα προγραμματος foundation

*Οι διεθνείς φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ορισμένα άλλα υποστηρικτικά έγγραφα που απαιτούνται από τα τμήματα μετανάστευσης Κύπρου

Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College?

Αξιολογημένα/Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών
Έμπειρο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Προσιτά δίδακτρα
Ευέλικτο ωράριο σπουδών
Ηλεκτρονική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό
Συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού
Σύγχρονη τεχνολογική υποδομή
Σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις (4 κτίρια, μοντέρνες καφετέριες, εστιατόριο, αμφιθέατρο κλπ)
Οργάνωση σεμιναρίων με διακεκριμένους ομιλητές από τη Βιομηχανία
Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας
Ευκαιρίες έρευνας
Μέλος του Προγραμματος Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus+