BA in International Hospitality & Tourism Management (CityU)

Στόχος του προγράμματος

Το πτυχίο Hospitality and Tourism Management προσφέρει πολύ υψηλή και ποιοτική εκπαίδευση στην διοίκηση επιχειρήσεων για τους φοιτητές που φιλοδοξούν να εργαστούν στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Οι απόφοιτοι μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους με αυτό το πτυχίο στη βιομηχανία φιλοξενίας/τουρισμού. Μετά την απόκτηση περαιτέρω επιχειρησιακών εμπειριών, μπορούν να προωθηθούν σε εποπτική ή μεσαία ιεραρχία, και ίσως ακόμη και σε υψηλότερες θέσεις.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλικά

Διάρκεια προγράμματος ECTS / (European Credit Transfer and Accumulation System)

4 Χρόνια / 240 ECTS

Μαθήματα

 
CHOS-100 Introduction to the Hospitality & Tourism Business Environment
CCOM-100 Computer Applications
CENG-100 English Composition
CACC-100 Accounting I
Any Elective
CHOS-102 Introduction to Hospitality Operations Management
CTOU-102 Tourism Planning & Development
CMAT-102 Business Mathematics
CACC-102 Accounting II
Any Elective
CECO-100 Introduction to Microeconomics
CHOS-106 Food & Beverage Service Management
CHOS-108 Issues in Culinary Arts
CENG-200 Advanced English Writing
Any Elective
CHOS-200 Front Office Management
CHOS-202 Housekeeping & Maintenance Management
CHOS-210 Restaurant Operations Management
CENG-220 Business Communications
Any Elective
CLAW-200 Business Law
CTOU-200 Destination Management
CECO-102 Introduction to Macroeconomics
CCOM-110 E-Tourism
Any Elective
CHOS-209 Marketing for Hospitality
CHOS-300 Meetings, Conferences & Incentives
CTOU-300 Special Interest Tourism
CHOS-308 Hospitality Facilities Planning & Development
Any Elective
CENV-200 Sustainability for Change
CMAT-200 Business Statistics
CTOU-202 Sustainable Tourism
CHOS-402 Hospitality Animation
Any Elective
CSOC-200 Business Ethics
CRES-300 Research Methods
CDIS-450 Dissertation
Any Elective
Any Elective
CHOS-110, CHOS-212, CHOS-312 Internship I, II, III
CHOS-103 Accounting for Hospitality and Tourism Management Major Elective
CHOS-104 Rooms Division Operations Major Elective
CHOS-110 Internship I Required
CHOS-204 Sanitation & Hygiene Major Elective
CHOS-206 Food & Beverage Management Major Elective
CHOS-208 Hotel Operations Major Elective
CHOS-212 Internship II Required
CHOS-302 Hotel Logistics Major Elective
CHOS-304 Food & Beverage Cost Control Major Elective
CHOS-306 Hotel Information System Major Elective
CHOS-310 Managing Service Quality and Guest Experience in the Hospitality Industry Major Elective
CHOS-312 Internship III Required
CHOS-400 Cross Cultural & Global Management in Hospitality Major Elective
CHOS-404 Contemporary Issues in Hospitality Management Major Elective
CTOU-204 Crisis Management in Hospitality & Tourism Tourism Major Elective
CTOU-206 Sociology in Tourism Tourism Major Elective
CTOU-208 Tourism Anthropology Tourism Major Elective
CTOU-210 Statistics for Hospitality & Tourism Managers Tourism Major Elective
CTOU-300 Special Interest Tourism Tourism Major Elective
CTOU-302 Attractions & Theme Park Management Tourism Major Elective
CMKT-100 Marketing Principles Business Elective
CMKT-220 Public Relations & Publicity Business Elective
CMGT-330 Crisis Management Business Elective
CMGT-212 Human Resource Management Business Elective
CMGT-410 Knowledge Management Business Elective
CENG-080 Basic English English Electives
CENG-090 Intermediate English English Electives
CENG-230 Public Speaking English Electives
CGRE-100 Greek Language and Culture I Foreign Languages Elective
CGRE-102 Greek Language and Culture II Foreign Languages Elective
CGER-100 German Language and Culture I Foreign Languages Elective
CGER-102 German Language and Culture II Foreign Languages Elective
CFRE-100 French Language and Culture I Foreign Languages Elective
CFRE-102 French Language and Culture II Foreign Languages Elective
CRUS-100 Russian Language and Culture I Foreign Languages Elective
CRUS-102 Russian Language and Culture II Foreign Languages Elective
CSPA-100 Spanish Language and Culture I Foreign Languages Elective
CSPA-102 Spanish Language and Culture II Foreign Languages Elective
CCOM-200 Management Information Systems Computer Elective
CCOM-220 Introduction to Multimedia Computer Elective
CCOM-300 Web Development Computer Elective
CHIS-100 Introduction to Cyprus History Liberal Arts Elective
CHIS-102 Western Civilization Liberal Arts Elective
CPSY-100 Introduction to Psychology Liberal Arts Elective
CSOC-100 Introduction to Sociology Liberal Arts Elective
CPHI-100 Introduction  Philosophy Liberal Arts Elective
CEUR-210 European Union Integration Liberal Arts Elective
CMAT-090 Basic Mathematics Math & Science Elective
CMAT-100 College Algebra Math & Science Elective
CMAT-304 Calculus Math & Science Elective

Σας ενδιαφέρει?

Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μεθόδοι Διδασκαλίας

Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, τη μέθοδο σπουδών τους. Ταυτόχρονα, η δομή των μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν αυτήν την πρακτική. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών, όπως περιπτωσιολογικών μελετών, ενώ η πρακτική εκπαίδευση συμπληρώνεται με τη χρήση κατάλληλου υλικού, βίντεο, λογισμικού υπολογιστών κ.λπ.

Το υλικό διδασκαλίας παρουσιάζεται μέσω ενός συνδυασμού διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων. * Ορισμένες μέθοδοι διδασκαλίας ενδέχεται να μην ισχύουν για όλα τα θέματα.

Διαλέξεις
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με διαδραστικό και αμφίδρομο τρόπο

Εκπαιδευτικές συναντήσεις
Επίλυση πρακτικών θεμάτων, Επίλυση ερωτήσεων, Σεμινάρια

Εργαστήρια
Μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική

Μελέτες Περίπτωσης
Παρουσιάση και ανάπτυξη πραγματικών ή προσομοιωμένων σύνθετων προβλημάτων

Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές
Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που άπτονται των σπουδών

Κλείστε Online ραντεβού

Απαιτήσεις εγγραφής

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Διαδικασίες εισδοχής

  • Έντυπο αίτησης CUCN
  • Εξέταση ακαδημαϊκών εγγράφων
  • Εξέταση εγγράφων που απαιτούνται από τοπικές αρχές – Για διεθνείς φοιτητές

 

Απαιτήσεις ακαδημαϊκής εισόδου

  • Απολυτήριο Λυκείου 10ο και 12ο επίπεδο (ελάχιστο 50% ΣΔΣ) – Διεθνείς μαθητές
  • Απολυτήριο Λυκείου (ελάχιστο 60% / 12 στους 20) – Ευρωπαίοι μαθητές
  • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας

Οι μαθητές που δεν αποδεικνύουν την αγγλική επάρκεια πρέπει να κάνουν το Κατατακτήριο Τεστ Τοποθέτησης και ανάλογα με τη βαθμολογία τους, θα τοποθετηθούν είτε σε ένα (1) είτε σε δύο (2) εξάμηνα προγραμματος foundation

*Οι διεθνείς φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ορισμένα άλλα υποστηρικτικά έγγραφα που απαιτούνται από τα τμήματα μετανάστευσης Κύπρου

Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College?

Αξιολογημένα/Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών
Έμπειρο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Προσιτά δίδακτρα
Ευέλικτο ωράριο σπουδών
Ηλεκτρονική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό
Συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού
Σύγχρονη τεχνολογική υποδομή
Σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις (4 κτίρια, μοντέρνες καφετέριες, εστιατόριο, αμφιθέατρο κλπ)
Οργάνωση σεμιναρίων με διακεκριμένους ομιλητές από τη Βιομηχανία
Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας
Ευκαιρίες έρευνας
Μέλος του Προγραμματος Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus+

Related Programmes