Διεθνοποίηση

Διεθνοποιηση

Πληροφορίες για το ίδρυμά μας

Το CityU είναι ένα αγγλόφωνο κολλέγιο που ιδρύθηκε το 2013 και προσφέρει μια ποικιλία Διπλωμάτων, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών τίτλων, όπως : Διεθνή Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διοίκηση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου, Διοίκηση Ξενοδοχειακης και Τουριστικης Ψυχαγωγίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων... Διαβάστε περισσότερα >

Στρατηγική διεθνοποίησης

Το CityU έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει μια στρατηγική απόφαση να λειτουργήσει ως ειδικευμένη Κολλεγιακή Σχολή στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Ξενοδοχειακών. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή των εταίρων του ERASMUS. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HEI) πρέπει να έχουν καλά καθιερωμένα ποιοτικά προγράμματα σπουδών στους προαναφερθέντες τομείς... Διαβάστε περισσότερα >