Δήλωση Πολιτικής και Χάρτης Erasmus+

Παρακαλω περιγραψτε την διεθνης (Ευρωπαϊκη και μη) πολιτικη του ιδρυματος σας

Το CUCN προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να σπουδάσουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που προάγει τη φιλία, τη συνεργασία και την κατανόηση. Η γλώσσα διδασκαλίας για τα περισσότερα προγράμματα σπουδών είναι τα αγγλικά και επί του παρόντος για ένα πρόγραμμα (Δίπλωμα Διοικητικής Υποστήριξης) τα ελληνικά. Το Ίδρυμα είναι πλήρως αφοσιωμένο στην υλοποίηση της διαδικασίας της Μπολόνια και των μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA). Με την απονομή του Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter), φιλοδοξεί να επεκτείνει τη συνεργασία του με ιδρύματα εντός και εκτός της ΕΕ και να προσφέρει το παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement) σε όλους τους εισερχόμενους φοιτητές. Μέσω αυτών των μεταρρυθμίσεων (Learning Outcomes, ECTS, DS κ.λπ.), το Κολλέγιο δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την εφαρμογή της διεθνούς στρατηγικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ. Η διεθνής στρατηγική του κολλεγίου συνδέεται στενά με τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης όσον αφορά:

 • τον αριθμό των πτυχίων που προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα 
 • τον αριθμό των σπουδαστών και των πτυχιούχων
 • την ποσότητα και την ποιότητα τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας 
 • την συμβολή στην κοινωνία
 • την χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • την προσφορά διασυνοριακής εκπαίδευσης μέσω:
  • συμφωνιών franchise
  • διπλά / κοινά διπλώματα
  • ηλεκτρονική μάθησης / συνδυασμός μεθόδων.

Συνεργασίες

Το CUCN έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει στρατηγική απόφαση να λειτουργεί ως εξειδικευμένο ίδρυμα στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Ξενοδοχειακών. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή των εταίρων Erasmus. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν καλά καθιερωμένα και ποιοτικά προγράμματα σπουδών στους προαναφερθέντες τομείς. Το City Unity College τηρεί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα που ορίζει η Διακήρυξη της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA). Το κολλέγιο επιδιώκει να συνεργαστεί με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμορφώνονται με τα πλαίσια και τα πρότυπα του Bologna και του EHEA. Πέραν των προαναφερθέντων, το Κολλέγιο αποδίδει προτεραιότητα στη συνεργασία με τα ιδρύματα από διαφορετικούς πολιτισμούς  και που εδρεύουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης. Επιλέγουμε τους εταίρους μας βάσει των προγραμμάτων σπουδών, των προσόντων και των δεξιοτήτων που διαθέτει το προσωπικό των ιδρύματος. Με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό του, το CUCN βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία εξέτασης της δυνατότητας ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων στους τομείς της φιλοξενίας, διαχείρισης επιχειρήσεων και λιανικής πώλησης με τους εταίρους Erasmus και άλλα πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα από τους επίσημους εθνικούς φορείς σε κάθε χώρα προέλευσης. Στόχος είναι η παράδοση αυτών των προγραμμάτων ταυτόχρονα, χωριστά ή από κοινού στην Κύπρο και τις ευρωπαϊκές ή / και άλλες χώρες σε διεθνές επίπεδο. Εάν αυτή η στρατηγική κίνηση προχωρήσει, θα ενισχύσει τα πλεονεκτήματα και την εμπειρογνωμοσύνη κάθε ιδρύματος και θα προσφέρει σημαντικά, αμοιβαία και ουσιαστικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το πρόγραμμα Erasmus συνέβαλε προς το σκοπό αυτό. Μια άλλη στρατηγική κατεύθυνση του κολλεγίου επικεντρώνεται στη συνεργασία με τους εταίρους ERASMUS, τα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενοτήτων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση των σπουδαστών.

Γεωγραφικές περιοχές 

Είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με ιδρύματα που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης ή σε άλλες χώρες εκτός προγράμματος και χώρες εταίρους εκτός ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαδημαϊκά προγράμματα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα τους ταιριάζουν με τα δικά μας.

Σκοποί και ομάδες-στόχοι για κινητικότητα 

Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων κινητικότητας είναι : 

 1. Να προετοιμάσει τους μαθητές για μια συναρπαστική καριέρα. Όχι μόνο οι ξένοι σπουδαστές μαθαίνουν διεθνώς μεταβιβάσιμες δεξιότητες, αλλά ο χρόνος τους στο εξωτερικό ανοίγει πόρτες και τους φέρνει σε επαφή με νέες και αναπτυσσόμενες αγορές εργασίας.
 2. Να αναπτύξει μια διαπολιτισμική επικοινωνιακή δεξιότητα. Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που μαθαίνουν οι σπουδαστές ενώ σπουδάζουν στο εξωτερικό είναι η διαπολιτισμική επικοινωνία. Ο κόσμος έχει γίνει τόσο αλληλένδετος ώστε όλες οι βιομηχανίες και οι τομείς χρειάζονται ειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά σε διάφορες καταστάσεις και τοποθεσίες, καθώς και με συναδέλφους από πολιτισμικά διαφορετικό υπόβαθρο.
 3. Για να καταστεί η εκμάθηση πιο προσιτή. Η διεθνής εμπειρία έχει τόσο μεγάλη αξία για την απασχολησιμότητα που η ζήτηση ευκαιριών σπουδών στο εξωτερικό έχει αυξηθεί πολύ.
 4. 4. Να δημιουργηθεί ενός κοινωνικού και ακαδημαϊκού / επαγγελματικού δικτύου μεταξύ των φοιτητών και των μελών του προσωπικού. Να επεκταθούν οι δραστηριότητες στον τομέα της κινητικότητας του προσωπικού, καθώς και να προωθηθούν οι συνεργασίες διδασκαλίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 5. Να συγκεντρωθούν οι εμπειρίες των φοιτητών και των μελών του προσωπικού για σκοπούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως πολυπολιτισμική κοινωνία θέλουμε να μοιραστούμε τις ιδέες και τις εμπειρίες μας διεθνώς.

Οι ομάδες-στόχοι του CUCN είναι φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τους οποίους ενδιαφέρει η έρευνα και χαρακτηρίζονται από υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και την κατάκτιση δεξιοτήτων δια βίου μάθησης.

Παρακαλω περιγραψτε την στρατηγικη του ιδρυματος σας για την οργανωση και την υλοποιηση διεθνων σχεδιων συνεργασιας (ΕΕ και τριτων χωρων) στο πλαισιο του προγραμματος Erasmus +

Η στρατηγική του CUCN απορρέει από το Στρατηγικό Σχεδιασμό 2018-20 που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και επιδιώκει να αξιοποιήσει το διεθνές πλαίσιο με μια ολιστική προσέγγιση με στόχο:

 1. Την δημιουργία υψηλής ποιότητας παρουσία στο εσωτερικό της χώρας: Προσφορά καινοτόμων προγραμμάτων για τις ανάγκες της κοινωνίας, της βιομηχανίας και της αγοράς εργασίας, κυρίως στην ελληνική / αγγλική γλώσσα, με μελλοντικό στόχο και σε άλλες γλώσσες
 2. Την από κοινού προσφορά προγραμμάτων με αξιόλογους συνεργάτες
 3. Την ενίσχυση της διεθνούς εισδοχής φοιτητών: Διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και ευθυγράμμιση του αναλυτικού προγράμματος με τα διεθνή πρότυπα
 4. Την καθιέρωση στενών συνεργασιών για την παροχή ποιοτικής διακρατικής εκπαίδευσης και έρευνας
 5. Τη βελτίωση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού: Δημιουργία διεθνούς βάσης αποφοίτων.

Ο γενικός στόχος είναι να συνδυαστεί η ακαδημαϊκή αριστεία με την οικονομική και κοινωνική σχετικότητα. Μια από τις κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής διεθνούς συνεργασίας είναι να δοθεί σε όλους τους σπουδαστές και το προσωπικό η ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό (σύμφωνα με την καθορισμένη στρατηγική του τμήματος) ή να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία στο σπίτι (π.χ. καλωσορίζοντας και συνεργαζόμενοι με διεθνείς φοιτητές και προσωπικό στο Κολλέγιο). Οι κύριοι στόχοι του CUCN που ορίζονται στην στρατηγική για την εφαρμογή είναι η αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της φοιτητικής κινητικότητας μέχρι το 2020.

Ως εκ τούτου, το CUCN επιδιώκει να:

 1. Συνεργαστεί με συνεργάτες με όμοιο όραμα και ικανότητες που υποστηρίζει το CUCN.
 2. Αναγνωρίσει τα οφέλη από ένα ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο συνεργασιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένης της έκτασης της αποστολής της CUCN.
 3. Αναγνωρίσει τη σημασία των συνεργατικών σχέσεων με μακροπρόθεσμες προοπτικές και με αμοιβαίο όφελος

Βασικοί στόχοι του CUCN για την κινητικότητα είναι:

 1. Η αύξηση του ποσοστού της εξερχόμενης φοιτητικής κινητικότητας για τοποθετήσεις, προώθηση των ποιοτικά δομημένων περιόδων πρακτικής εξάσκησης στο εξωτερικό για την απόκτηση διεθνών εμπειριών / δεξιοτήτων.
 2. Η ενθάρρυνση των σχολών για σπουδές / πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό σε όλα τα προγράμματα, ειδικά στο διδακτορικό.
 3. Η προώθηση της εξερχόμενης κινητικότητας για σπουδές, η ενθάρρυνση και στήριξη όλων των σπουδαστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι σπουδαστές της CUCN δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε σημαντική περίοδο στο εξωτερικό λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή απασχόλησης, ένας βασικός στόχος είναι να ενσωματωθούν στοιχεία της διεθνούς εκπαίδευσης σε όλα τα προγράμματα της CUCN.
 4. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των διεθνών δραστηριοτήτων με την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διεθνών προγραμμάτων σπουδών.
 5. Η βελτίωση της υποστήριξης για την κινητικότητα του προσωπικού και αύξηση των ερευνητικών σχεδίων συνεργασίας που χρηματοδοτούνται εξωτερικά για ανταλλαγές προσωπικού.
 6. Η ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων διεθνών ιδρυματικών σχέσεων για την προσέλκυση εισερχόμενων φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και διμερών συμφωνιών με τις επιχειρήσεις για την αύξηση της προσέλκυσης εμπειρογνωμόνων από τη βιομηχανία στο CUCN.
 7. Η επέκταση της υποστήριξης για τους μαθητές στην αγγλική γλώσσα, στην ακαδημαϊκή παιδεία και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας
 8. Η προώθηση της εικονικής κινητικότητας για τους ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κινητικότητα στο εξωτερικό.

 Η στρατηγική της CUCN υπογραμμίζει την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και των υπηρεσιών που παρέχονται για να εξασφαλίσουν ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη στο ακαδημαϊκό προσωπικό.

Εξηγειστε τον αναμενομενο αντικτυπο της συμμετοχης σας στο προγραμμα Erasmus + για τον εκσυγχρονισμο του ιδρυματος σας. Ανατρεξτε σε καθε μια απο τις προτεραιοτητες της ανανεωμενης Ατζεντας της ΕΕ για την τριτοβαθμια εκπαιδευση καθως και στους στοχους για εναν ευρωπαϊκο χωρο εκπαιδευσης (EHEA) και εξηγηστε τους στοχους που σκοπευετε να ακολουθησετε

Οι παράμετροι που τίθενται για τα ιδρύματα με τον Χάρτη Erasmus, μας προκαλούν να είμαστε ακόμα καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε.

 1. Αύξηση ποσοστών επίτευξης:
 • Είναι σημαντικό να ελκύσουμε φοιτητές σε όλα τα προγράμματα, υπάρχει ειδικά ανάγκη να προσληφθούν περισσότεροι ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί. Θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσα στον εκπαιδευτικό τομέα και να παρέχουμε τους αποφοίτους και τους ερευνητές που χρειάζεται η Ευρώπη. Επιπλέον υπάρχει παροχή ειδικών μέτρων για τους μειονεκτούντες φοιτητές, όπως η γλωσσική υποστήριξη και οι προσαρμοσμένες εκπαιδευτικοί μέθοδοι σε φοιτητές με αναπηρίες. 
 1. Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των μελετών και της έρευνας:
 • Διατηρούμε στενή σχέση με επιχειρήσεις, ώστε να δοθούν δεξιότητες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πιο ευπρόσιτοι και ανταγωνιστικοί υποψήφιοι.
 • Παρέχουν τη δυνατότητα στις διάφορες ομάδες του πληθυσμού να σπουδάσουν στην CUCN μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, των μαθηματικών μαθημάτων, των μαθημάτων εξ αποστάσεως και των μαθημάτων μερικής απασχόλησης.
 1. Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων για την αριστεία και την περιφερειακή ανάπτυξη:
 • Επιδιώκουμε συνεργασία με τη βιομηχανία και διεξαγωγή κοινών έργων που θα τείνουν να εφαρμόζουν θεωρητικές γνώσεις σε προκλήσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.
 • Εφαρμογή νέων πρακτικών.
 1. Βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης:
 • Αναγνωρίζουμε την αριστεία στη διδασκαλία.
 • Αναζητούμε ενεργά εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και θα έχουμε  τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού που ειδικεύεται σε αυτά τα συστήματα εφαρμογής.
 • Συνεχίζουμε να λειτουργούμε το CUCN με αποτελεσματικό, προσεκτικό και διαφανή τρόπο και να εμπλέκουμε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό σε σημαντικές αποφάσεις.
 • Ανάληψη διεθνούς δραστηριότητας.

Οι στόχοι της πρακτικής βελτίωσης της ποιότητας είναι η βελτίωση της απόδοσης με τον καθορισμό στόχων, την εξέταση διαδικασιών φροντίδας, την δοκιμή αλλαγών σε αυτές τις διαδικασίες και την εφαρμογή αυτών των αλλαγών που βελτιώνουν τα αποτελέσματα.