Γραφείο Erasmus

Γραφείο Erasmus

Το γραφείο Erasmus προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση όταν την χρειάζεστε. Η προοπτική της κινητικότητας για σπουδές, διδασκαλία ή κατάρτιση είναι πάντα μια συναρπαστική ευκαιρία.

Ως φοιτητής/τρια ή μέλος του προσωπικού οι υπηρεσίες υποστήριξης μας είναι εδώ για να σε βοηθήσουν καθ’ όλη τη διαδρομή. 

Το Γραφείο παρέχει καθοδήγηση, συμβουλές και πρακτική βοήθεια σε σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο CityU. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, της προόδου των σπουδαστών, της αποφοίτησης και άλλων πτυχών της φοιτητικής ζωής.Το Γραφείο βρίσκεται στο Κύριο Κτίριο και οι φοιτητές μπορούν να μας επισκεφτούν από Δευτέρα έως Παρασκευή - 9:00 π.μ. - 17:30 μ.μ.

Contact Information

Κα. Κυριακή Ρούσου

Συντονίστρια Γραφείου Erasmus

Τηλ.: +357 22332333

Φαξ: +357 22332313

E-mail: k.rousou@cityu.ac.cy