Εξερχόμενοι μαθητές

Κινητικότητα Erasmus για σπουδές

Προϋποθέσεις για συμμετοχή

Μόνο οι φοιτητές με πλήρης φοίτηση στο CityU (όχι Cardiff Met) στο δεύτερο έτος σπουδών τους κα μετά είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή. Οι φοιτητές εκτός ΕΕ είναι επίσης επιλέξιμοι αλλά ισχύουν αυστηροί περιορισμοί visa. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν πρακτική μέχρι και ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους.

Συμπληρώστε την αίτηση

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για κινητικότητα για πρακτική πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο αίτησης και να το στείλουν στον Συντονιστή Erasmus.Πριν συμπληρώσετε την αιτηση σας , σας συμβουλεύουμε να μιλήσετε με τον Συντονιστή Erasmus για να δείτε τι διαθεσιμότητα υπάρχει.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

30 Μαρτιού

Κινητικότητα το εαρινό εξάμηνο

30 Οκτωβρίου

Κινητικότητα το χειμερινό εξάμηνο

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

Τα ιδρύματα που συνεργαζόμαστε για όλα τα τμήματα βρίσκονται σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://cityu.ac.cy/partner-institutions/

Διαδικασία επιλογής

Η διεθνής επιτροπή κάθε τμήματος θα επιλέξει τους επιτυχόντες υποψήφιους βάσει ακαδημαϊκών και γλωσσικών κριτηρίων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σύντομα μετά τις προθεσμίες. Ο υπεύθυνος για κάθε τμήμα βρίσκεται παρακάτω.

Επαφή με το ίδρυμα υποδοχής

Μετά την επιλογή, το πρόγραμμα εκπαίδευσης (training programme) και το συμβόλαιο μάθησης για την πρακτική άσκηση (learning agreement for traineeship) συμπληρώνονται και υπογράφονται από τα τρία μέρη (φοιτητής, οργανισμός αποστολής, οργανισμός υποδοχής).

Οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική υποστήριξη αποτελείται από μηνιαίο επίδομα και επιχορήγηση ταξιδιού, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα διαγράμματα. Οι χώρες χωρίζονται σε τέσερρες ομάδες:

Ομάδα χώρας Χώρα παραλαβής
Ομάδα 1 Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία ,, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
Ομάδα 2 Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία
Ομάδα 3 Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία
Ομάδα 4 Χώρες εταίροι (Αίγυπτος, Λίβανος)

Σύμφωνα με την ομάδα, ο μαθητής λαμβάνει μηνιαίο επίδομα:

Κινητικότητα από Σε Ποσό
Κύπρος Χώρες Ομάδα 1 770 ΕΥΡΩ ανά μήνα
Χώρες Ομάδα 2 720 ΕΥΡΩ ανά μήνα
Χώρες Ομάδα 3 670 ΕΥΡΩ ανά μήνα
Χώρες Ομάδα 4 700 ΕΥΡΩ ανά μήνα

Ανάλογα με την απόσταση που θα καλύψει ο φοιτητής από το ίδρυμα αποστολής στο ίδρυμα υποδοχής, λαμβάνουν την ακόλουθη υποστήριξη

Travel Distances Amount
Μεταξύ 100 και 499 KM 180 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 KM 275 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 KM 360 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 KM 530 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 KM 820 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
8000 KM ή περισσότερο 1500 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα

Hλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής γλωσσικής υποστήριξης (Online Linguistic Support) πριν και μετά την κινητικότητα τους στο εξωτερικό. Αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες εκτός από εκείνους που θα κάνουν πρακτική ακολουθήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρακολουθήσουν μια ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων πριν και κατά τη διάρκεια της κινητικότητας τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες.

Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης

Εάν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας ο μαθητής επιθυμεί να κάνει αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης, οι συντονιστές του τμήματος αποστολής και λήψης πρέπει να ειδοποιηθούν και να εγκρίνουν τη νέα έκδοση.

Τέλος της κινητικότητας και επιστροφή στη Κύπρο

Όταν ο σπουδαστής επιστρέψει στην Κύπρο, πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο υποδοχής για την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό που ολοκληρώθηκε ,
 • Οι επίσημοι βαθμοί και η συμφωνία εκμάθησης που συμπληρώθηκε πριν και στο τέλος της κινητικότητας
 • Η λεπτομερής περιγραφή των μαθημάτων που παρακολούθησε, εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε ο φοιτητής για σκοπούς αναγνώρισης των πιστώσεων από τα τμήματα.
 • Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου
 • Κάρτες επιβίβασης
 • Βεβαίωση φοίτησης
 • Η Έρευνα της ΕΕ
 • Η αξιολόγηση γλώσσας OLS πριν και μετά την περίοδο Erasmus και τα μαθήματα γλώσσας

Φοιτητές με αναπηρίες

Οι σπουδαστές με αναπηρίες μπορούν επίσης να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και να λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο Erasmus.

Erasmus Mobility for Placement

Προϋποθέσεις για συμμετοχή

Μόνο οι φοιτητές με πλήρης φοίτηση στο CityU (όχι Cardiff Met) στο πρώτο έτος σπουδών τους και μετά είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή. Οι φοιτητές εκτός ΕΕ είναι επίσης επιλέξιμοι αλλά ισχύουν αυστηροί περιορισμοί visa. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν πρακτική μέχρι και ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους.
Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι ένας δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, μια εταιρία, ένα ερευνητικό κέντρο, ένα σχολείο, ένα ινστιτούτο κλπ. Δεν μπορεί να είναι πρεσβεία ή ευρωπαϊκό ίδρυμα. Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ή οργανισμούς που τους ενδιαφέρουν.

Συμπληρώστε την αίτηση

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για κινητικότητα για πρακτική πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο αίτησης και να το στείλουν στον Συντονιστή Erasmus.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

30 Απριλίου

Κινητικότητα το εαρινό εξάμηνο (3 μήνες)

15 Ιουνίου

Κινητικότητα το χειμερινό εξάμηνο (3 μήνες και περισσότερο)

Διαδικασία επιλογής

Η επιτροπή Erasmus θα επιλέξει τους επιτυχόντες υποψήφιους βάσει ακαδημαϊκών και γλωσσικών κριτηρίων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 15 μέρες μετά τις προθεσμίες. Ο υπεύθυνος για κάθε τμήμα βρίσκεται παρακάτω.

Επαφή με το ίδρυμα υποδοχής

Μετά την επιλογή, το πρόγραμμα εκπαίδευσης (training programme) και το συμβόλαιο μάθησης για την πρακτική άσκηση (learning agreement for traineeship) συμπληρώνονται και υπογράφονται από τα τρία μέρη (φοιτητής, οργανισμός αποστολής, οργανισμός υποδοχής). Οι φοιτητές πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ιατρική ασφάλιση, ασφάλιση ευθύνης και ατυχημάτων.

Χρηματοδότηση

Η οικονομική υποστήριξη αποτελείται από μηνιαίο επίδομα και επιχορήγηση ταξιδιού, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα διαγράμματα. Οι χώρες χωρίζονται σε τρεις ομάδες:

Ομάδα Χώρας Χώρα που λαμβάνει
Ομάδα 1 Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία ,, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
Ομάδα 2 Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία
Ομάδα 3 Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

Σύμφωνα με την ομάδα, ο μαθητής λαμβάνει μηνιαίο επίδομα:

Κινητικότητα απο Σε Ποσό
Κύπρο Χώρες Ομάδα 1 770 ΕΥΡΩ ανά μήνα
Χώρες Ομάδα 2 720 ΕΥΡΩ ανά μήνα
Χώρες Ομάδα 3 670 ΕΥΡΩ ανά μήνα

Ανάλογα με την απόσταση που θα καλύψει ο φοιτητής από το ίδρυμα αποστολής στο ίδρυμα υποδοχής, λαμβάνουν την ακόλουθη υποστήριξη:

Ταξιδιωτικές Αποστάσεις Amount
Μεταξύ 100 και 499 KM 180 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 KM 275 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 KM 360 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 KM 530 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 KM 820 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
8000 KM ή περισσότερο 1500 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα

Ηλεκτρονική Γλωσσική Υποστήριξη

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής γλωσσικής υποστήριξης (Online Linguistic Support) πριν και μετά την κινητικότητα τους στο εξωτερικό. Αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες εκτός από εκείνους που θα κάνουν πρακτική ακολουθήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρακολουθήσουν μια ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων πριν και κατά τη διάρκεια της κινητικότητας τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες.

Τέλος της κινητικότητας και επιστροφή στη Κύπρο

Όταν ο σπουδαστής επιστρέψει στην Κύπρο, πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο υποδοχής για την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό που ολοκληρώθηκε ,
 • Βεβαίωση φοίτησης
 • Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου
 • Κάρτες επιβίβασης
 • Η Έρευνα της ΕΕ
 • Η αξιολόγηση γλώσσας OLS πριν και μετά την περίοδο Erasmus και τα μαθήματα γλώσσας

Επιτροπή

Επιτροπή επιλογής μαθητών Erasmus

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

 • Provost – Δρ. Κωνσταντίνο Χαραλάμπους
 • Διευθυντή Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων - Δρ. Ιωάννη Βιολάρη
 • Συντονιστής γραφείου Erasmus – Κα. Κυριακή Ρούσου

Αντιπρόσωποι τμημάτων (ένας εκπρόσωπος από κάθε πρόγραμμα σπουδών):

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κα. Γεωργία Μούζουρα
 • Τμήμα Ξενοδοχειακών– Κος. Γιώργος Μαρκάτος
Κινητικότητα για Πρακτική