Εξερχόμενο προσωπικό

Κινητικότητα για διδασκαλία

Το διδακτικό προσωπικό του CityUnity έχει την ευκαιρία να διδάξει στα συνεργαζόμενα ιδρύματα μας για περίοδο 2 έως 5 ημερών (εκτός των ημερών ταξιδιού) μέσω του προγράμματος Erasmus +. Η ελάχιστη διάρκεια για διδασκαλία είναι 8 ώρες στο ίδρυμα υποδοχής για μια εβδομάδα κινητικότητα.
Το ενδιαφερόμενο προσωπικό πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Erasmus με ένα προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας. Οι Επιτροπές Erasmus θα εξετάσουν όλες τις αιτήσεις και θα αποφασίσουν τον κατάλογο προτεραιότητας για τους συμμετέχοντες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμπληρώσουν στη συνέχεια τη συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία (Mobility agreement for teaching) περιγράφοντας τις διδακτικές δραστηριότητες που θα εφαρμόσουν.
Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής καλύπτονται ανάλογα με την απόσταση και το επίπεδο ζωής στη χώρα υποδοχής. Η συμφωνία επιχορήγησης (grant agreement) υπογράφεται πριν από την αναχώρηση.

Στο τέλος της κινητικότητας, ο συμμετέχων συμπληρώνει μια έκθεση και την έρευνα EE.

Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Το προσωπικό του City Unity College μπορεί να διδάσκει μόνο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν έγκυρη διοργανική συμφωνία με το ίδρυμα μας
 • Προτεραιότητα δίνεται σε προσωπικό που δεν έχει συμμετάσχει σε αυτή τη δραστηριότητα ξανά

Κινητικότητα για κατάρτιση

Το διοικητικό προσωπικό του City Unity έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για περίοδο 2 έως 5 ημερών (εκτός των ημερών ταξιδιού) μέσω του προγράμματος Erasmus+. Η κινητικότητα μπορεί να λάβει τη μορφή job shadowing, περιόδων παρατήρησης, κατάρτισης σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα ή σε άλλη σχετική οργάνωση στο εξωτερικό.

Το ενδιαφερόμενο προσωπικό πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Erasmus με ένα προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Οι Επιτροπές Διεθνών Σχέσεων θα εξετάσουν όλες τις αιτήσεις και θα αποφασίσουν τον κατάλογο προτεραιότητας για τους συμμετέχοντες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμπληρώσουν στη συνέχεια τη Συμφωνία Κινητικότητας για εκπαίδευση (Mobility agreement for training) που περιγράφει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα εφαρμόσουν. Οι δραστηριότητες κινητικότητας προγραμματίζονται τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα.

Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής καλύπτονται ανάλογα με την απόσταση και το επίπεδο ζωής στη χώρα υποδοχής. Η συμφωνία επιχορήγησης (grant agreement) υπογράφεται πριν από την αναχώρηση.

Στο τέλος της κινητικότητας, ο συμμετέχων συμπληρώνει μια έκθεση και την έρευνα της ΕΕ.

Eligibility:

 • Administrative staff of City Unity College Nicosia can have a training in any Higher Education Institutions that have an Erasmus Charter
 • Priority is given to staff that hasn’t participated in this activity before

Ευκαιρίες Κατάρτισης

Για ευκαιρίες κατάρτισης παρακαλώ επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσμο: http://staffmobility.eu/

Χρηματοδότηση

Η οικονομική υποστήριξη που παρέχεται στα μέλη του προσωπικού υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες. Οι χώρες χωρίζονται σε τρεις ομάδες:

Ομάδα Χώρας Χώρα Παραλαβής
Ομάδα 1 Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
Ομάδα 2 Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία
Ομάδα 3 Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

Με βάση την ομάδα της χώρας υποδοχής, το προσωπικό λαμβάνει ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, μεταφοράς και γευμάτων.

Ομάδα Χώρας Πόσο ημερίσιας Επιδότησης (€)
Ομάδα 1 έως 180
Ομάδα 2 έως 160
Ομάδα 3 έως 140

Λαμβάνουν επίσης ταξιδιωτική υποστήριξη με βάση την απόσταση που θα διανύσουν από το ίδρυμα αποστολής στο ίδρυμα υποδοχής.

Ταξιδιωτικές Αποστάσεις Amount
Μεταξύ 100 και 499 KM 180 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 KM 275 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 KM 360 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 KM 530 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 KM 820 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
8000 KM ή περισσότερο 1100 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα

Διεθνής κινητικότητα

Τρέχουσες συνεργασίες με διεθνή ιδρύματα:

Χώρα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Περίοδος Αριθμός διδακτικής κινητικότητας Αριθμός κινητικότητας κατάρτισης
Αίγυπτος Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT) 2020-2022 2 2
Ινδία Universal Business School 2020-2022 1 1
Λίβανος Modern University for Business and Science 2020-2022 2 2

Χρηματοδότηση

Η οικονομική υποστήριξη που παρέχεται στα μέλη του προσωπικού υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες.

Το προσωπικό λαμβάνει ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, μεταφοράς και γευμάτων:

Χώρα αποστολής κινητικότητας Χώρα παραλαβής Ποσό υποστήριξης
Κύπρος Αίγυπτος, Ινδία, Λίβανος 180 ΕΥΡΩ ανά ημέρα

Λαμβάνουν επίσης ταξιδιωτική υποστήριξη με βάση την απόσταση που θα διανύσουν από το ίδρυμα αποστολής στο ίδρυμα υποδοχής:

Ταξιδιωτικές αποστάσεις Ποσό
Μεταξύ 100 και 499 KM 180 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 KM 275 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 KM 360 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 KM 530 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 KM 820 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα
8000 KM ή περισσότερο 1100 ΕΥΡΩ ανά συμμετέχοντα

Επιτροπές

Επιτροπή επιλογής ακαδημαϊκού προσωπικού

Η επιτροπή απαρτίζεται από:

 • Provost –  Δρ. Κωνσταντίνος Χαραλάμους
 • Συντονιστής Erasmus – Κα. Κυριακή Ρούσου

Μέλη Σχολής (ένας εκπρόσωπος από κάθε πρόγραμμα σπουδών):

 • Διοίκηση Επιχείρησεων - Κα. Γεωργία Μούζουρα
 • Τμήμα Ξενοδοχειακών - Κος. Γιώργος Μαρκάτος

Επιτροπή επιλογής διοικητικού προσωπικού

Η επιτροπή απαρτίζεται από:

 • Γενικός Διευθυντής - Κος. Χρίστος Κωνσταντίνου
 • Επικεφαλής Διοίκησης - Κα. Ελένη Καλλή
 • Συντονιστής Erasmus – Κα. Κυριακή Ρούσου
Κινητικότητα για Διδασκαλία (Χρήσιμα Έγγραφα)
Κινητικότητα για εκπαίδευση (Χρήσιμα έγγραφα)