Κατάλογος προγραμμάτων και μαθημάτων

Προγράμματα που προσφέρονται από το CityU στα Αγγλικά

Τα ακόλουθα προγράμματα του CityU έχουν αξιολογηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Εγκεκριμένα Πτυχιακά Προγράμματα (Προπτυχιακό επίπεδο)