Πληροφορίες Μαθημάτων / ECTS

Πληροφορίες για το ECTS

Το ECTS σημαίνει Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστώσεων και είναι ένα σύστημα με επίκεντρο τον μαθητή για τη συσσώρευση και μεταφορά πιστώσεων με βάση τη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των μαθησιακών διαδικασιών. Μάθετε περισσότερα για τις εξετάσεις, τις αξιολογήσεις και τη βαθμολόγηση... Διαβάστε περισσότερα >

Κατάλογος προγραμμάτων και μαθημάτων

Κατάλογος προγραμμάτων διαπιστευμένων από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)... Διαβάστε περισσότερα >

Αναγνώριση της κινητικότητας

Η αναγνώριση της πιστωτικής κινητικότητας στο πλαίσιο διοργανικών συμφωνιών είναι ζωτικής σημασίας. Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία αναγνώρισης της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού... Διαβάστε περισσότερα >