Κριτήρια Εισδοχής

Κριτήρια Εισδοχής

Διπλώματα και Πτυχία (Προγράμματα CityU)

 • Έντυπο αίτησης CityU.
 • Ένα (1) αντίγραφο διαβατηρίου (ισχύει τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημέρα έναρξης του προγράμματος).
 • Δύο (2) φωτογραφίες σε μέγεθος διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό Αποφοίτησης Λυκείου 10 & 12 επίπεδο (στην αγγλική γλώσσα).
 • Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων Λυκείου – 10 & 12 επίπεδο (ελάχιστος γενικός βαθμός GPA 50%) (στην αγγλική γλώσσα).
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι 5,0 σε IELTS ή 500 (173 υπολογιστές) στο TOEFL. Οι μαθητές που δεν κατέχουν απόδεικτικό γνώσης τις Αγγλικής γλώσσας πρέπει να λάβουν μέρος στην ιδική εξέταση εισδοχής (Placement Test) και ανάλογα με την βαθμολογία που θα λάβουν, θα τοποθετηθούν είτε σε ένα (1) είτε σε δύο (2) εξάμηνα Προπαρασκευαστικού Έτους (Foundation).

Πτυχία (Προγράμματα Cardiff Met)

 • Έντυπα αίτησης Cardiff Met και CityU
 • Ένα (1) αντίγραφο διαβατηρίου - (ισχύει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημέρα έναρξης του προγράμματος)
 • Δύο (2) φωτογραφίες σε μέγεθος Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Αποφοίτησης Λυκείου 10 & 12 επίπεδο (στην αγγλική γλώσσα).
 • Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων Λυκείου – 10 & 12 επίπεδο (ελάχιστος γενικός βαθμός GPA 60%) (στην αγγλική γλώσσα).
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας. - Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι 5,5 σε επίπεδο IELTS ή Cambridge B2. Εάν δεν είστε κάτοχος των παραπάνω πιστοποιητικών, θα σας ζητηθεί να κάνετε το Oxford Online Test που παρέχεται από το Cardiff Met.
 • Μία (1) Προσωπική Δήλωση στην αγγλική γλώσσα 2-3 παραγράφους.

Μεταπτυχιακά (Προγράμματα Cardiff Met)

 • Έντυπα αίτησης Cardiff Met και CityU
 • Ένα (1) αντίγραφο διαβατηρίου - (ισχύει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημέρα έναρξης του προγράμματος)
 • Δύο (2) φωτογραφίες σε μέγεθος Διαβατηρίου
 • Πτυχίο (σε Αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων Πτυχίου (σε Αγγλική γλώσσα) ή
 • Απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 3 ετών (ίδιο πεδίο) και 5 ετών (διαφορετικό πεδίο)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι 6 σε επίπεδο IELTS ή Cambridge C1. Εάν δεν είστε κάτοχος των παραπάνω πιστοποιητικών, θα σας ζητηθεί να κάνετε το Oxford Online Test που παρέχεται από το Cardiff Metropolitan University. Εάν το πτυχίο Bachelor απονεμήθηκε από ένα αγγλόφωνο ίδρυμα, τότε δεν απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας.
 • Μία (1) Προσωπική Δήλωση στην Αγγλική Γλώσσα 2-3 παραγράφους.
 • Βιογραφικό
 • Δύο (2) επιστολές αναφοράς