Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας με βάση τον Κανονισμό ΚΔΠ 238/2021

Ελαχιστη Εκπαιδευση Αντιπροσωπων Ασφαλειας με βαση τον Κανονισμο ΚΔΠ 238/2021

Η κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας  εξασφαλίζει ένα χώρο εργασίας με λιγότερες πήγες κινδύνων και πιο χαμηλή επικινδυνότητα. Οι αναθεωρημένοι Κανονισμοί για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας του 2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021) ορίζουν νέες αναλυτικές προδιαγραφές για την εργασιακή ασφάλεια.  Επιπρόσθετα στον Κ.Δ.Π. 238/2021 περιγράφεται  το περιεχόμενο της ελάχιστης κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία των αντιπροσώπων ασφάλειας.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Απαριθμούν και να διατυπώνουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία περιλαμβανομένου των προνοιών για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 • Κατονομάζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας.
 • Περιγράφουν τη μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 • Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργία της επιτροπής ασφάλειας.
 • Επεξηγούν τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
 • Εφαρμόζουν τη διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων στην Εργασία.
 • Εκτελούν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου.
 • Εφαρμόζουν καλές πρακτικές ασφάλειας και υγείας.
 • Παρακινούν τους συναδέλφους τους για υιοθέτηση ασφαλών τρόπων αντιμετώπισης και μείωσης των κινδύνων.
 • Συνεργάζονται με τη διεύθυνση για επισήμανση των κινδύνων σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες (εργασίες σε ύψος, διακίνηση φορτίων, θόρυβος, πυρκαγιά, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι κ.α.) Και να υποδεικνύουν ασφαλείς τρόπους διεξαγωγής τους).
 • Καλλιεργούν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας.
 • Παρατηρούν την εφαρμογή των βασικών αρχών της ασφάλειας και υγείας στο εργασιακό τους χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευσης που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα αποτελούν μέλη της επιτροπής, βάση της Κ.Δ.Π. 238/2021.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Διάρκεια: 8 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Ημερομηνία: 11.09.2023 08:30-16:30

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ : Τιμή € 155, Επιχορήγηση € 119, Καθαρό Κόστος € 36

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ: Τιμή € 155, Έκπτωση € 0, Καθαρό Κόστος        € 155

Εκδηλωση ενδιαφεροντος