Σύλλογος Αποφοίτων

Σύλλογος Αποφοίτων

Το CityU Student and Alumni Club (CUCSAC) είναι ένας Σύλλογος του οποίου ο στόχος είναι η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των μελών και η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του καθενός. Στόχος του επίσης είναι και η καθιέρωση του City Unity College ως εκπαιδευτικού ιδρύματος υψηλής ποιότητας.

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων είναι μια αντανάκλαση του παρελθόντος μας, μια αναπαράσταση της σημερινής ζωής και ένας σύνδεσμος για να μας καθοδηγήσει και να μας ενώσει για μελλοντικές δραστηριότητες. Είναι το όραμα μιας «οικογενειακής σχέσης» που προωθεί τη συνεχή επαφή, φέρνει κοντά και υποστηρίζει τα μέλη της, απαιτεί συλλογική, ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση. ‘Είναι απαραίτητος για τη μελλοντική μας πορεία.

Το CUCSAC διατηρεί και παρέχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων μελών και χρηστών, που κατέχουν πολλές διαφορετικές θέσεις σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και παρέχει επίσης μια δυνατότητα αναζήτησης εργασίας εντός του δικτύου της, σε συνεργασία με το Κέντρο Σταδιοδρομίας του City Unity College.

Δεσμευόμαστε να διαθέσουμε τους απαραίτητους πόρους για την επιτυχία αυτού του Συλλόγου. Θα θέλαμε όλοι να συμμετέχετε, με οποιονδήποτε τρόπο θα επιλέξετε να συμβάλλετε στη λειτουργία και την επιτυχία του Συλλόγου Αποφοίτων.

Εγγραφείτε στον Σύλλογο Αποφοίτων